Ce presupune înscrierea în RNPM și cine te poate consilia?

Potrivit legii orice înscrisuri sub semnătură privată trebuie înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, pe scurt RNPM. Actul normativ în vigoare subliniază faptul că aceste înscrisuri sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, doar dacă sunt înscrise în acest registru. Prin urmare, creditorii care urmăresc recuperarea unor sume de bani în baza unui înscris sub semnătură privată, sunt obligați să-l înregistreze în RNPM. În caz contrar, actul respectiv nu poate fi pus în executare.

Ce presupune înscrierea în RNPM

Ce reprezintă de fapt înscrierea actelor în RNPM?

De menționat faptul că un înscris sub semnătură privată nu dobândește atributul de titlu executoriu prin publicarea acestuia în RNPM. Așadar, înscrierea în registru nu reprezintă validarea titlului executoriu, ci doar o cerință de publicitate.

Codul de procedură civilă face referire la înscrisul sub semnătură privată ca fiind acel înscris care are semnătura părţilor, indiferent de suportul material. Acesta nu este supus niciunei alte formalităţi. Actul poate fi semnat atât cu semnătură olografă, cât și cu semnătură electronică, potrivit normativelor de procedură civilă. 

Țineți cont de faptul că nu toate înscrisurile sub semnătură privată sunt considerate titluri executorii. Se consideră a fi înscrisuri cu caracter de titlu executoriu doar: contractul de credit bancar și de garanție personală, contractul de depozit, contractul de închiriere, contractul de arendă, contractul de leasing, contractul de asistență juridică, titlurile de credit precum biletele la ordin, cambia și cecul.

Contractul de închiriere trebuie înregistrat atât la Autoritatea Fiscală cât și în RNPM, pentru a se demara executarea silită împotriva locatarului care nu-și îndeplinește obligația de plată a chiriei.

Un contract sub semnătură privată are putere executorie dacă acesta deține clauză care stabilește caracterul de titlu executoriu al înscrisului. Doar legea poate atribui unui înscris atributul de titlu executoriu. Dacă înscrisul sub semnătură privată nu este valabil încheiat, acesta nu constituie titlu executoriu și nu poate fi pus în executare, ceea ce denotă faptul că înregistrarea în RNPM nu este obligatorie

Publicarea înscrisurilor sub semnătură privată în RNPM – obligație legală

Înscrierea acestor acte în registru reprezintă o condiție prealabilă începerii executării silite, iar lipsa acesteia reprezintă un impediment în demararea procedurii de executare silită. Așadar, înscrierea în Registru este obligatorie dacă se dorește demararea procedurii de executare silită, deși legea nu prevede în mod expres că trebuie îndeplinită formalitatea de publicitate pentru acel act.

Înregistrarea în RNPM se poate face oricând după semnarea actului, până în momentul solicitării executării silite a titlului executoriu în instanță. Dacă un creditor solicită punerea în executare a unui contract de credit bancar pe care nu l-a înregistrat în RNPM, cererea de încuviințare a executării silite va fi respinsă, deoarece actul care nu este înscris în registru nu constituie titlu executoriu.    

Nu se poate face înregistrarea titlului executoriu în RNPM dacă procedura de executare silită s-a demarat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020. Potrivit noilor prevederi, atribuțiile cu privire la înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară fac parte din răspunderea operatorilor autorizați de către Autoritatea de Supraveghere și agenților împuterniciți de către operator. Prin urmare, aceștia sunt responsabili de activitățile de operare în registru, utilizând formulare de avize specifice.

Cheltuielile aferente publicării

Cheltuielile aferente publicării în RNPM intră în categoria cheltuielilor de executare. Așadar, acestea vor fi recuperate de la debitorul executat silit în conformitate deplină cu condițiilor prevăzute în codul de procedură civilă. 

Alte modificări aduse legii RNPM fac referire la conflictul de interese al operatorilor autorizați care vor să facă înregistrări în registru, precum și la actualizarea taxelor colectate de stat din activitatea de publicitate mobiliară. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *